Turiec (Digibook-hardbound CD-Deluxe) - Lunatic Gods

Vyšlo na dvacátý den měsíce Březen 018.
V tento den oslav příchodu jara, kdy si naši předkové připomínali přesné rozhraní mezi dobou temnoty a světla, vítali Slunce nad rovníkem, slavili prodlužující se dny a vítězství světla ve svých životech, v den jarní rovnodennosti a symbolických oslav nových nápadů, tužeb a tajných , se do vašich příbytků prodere naše nové, v pořadí sedmé album nazvané tak jako naše rodiště "TURIEC". A tak jako zárodky rostlin v ten den poprvé nadzvednou těžkou a chladnou zem a přes vše, co jim stojí v cestě se vydají na svou pouť za Světlem, se k vám dostanou naše nové písně... Energie a múzy z pramene naší řeky a ze zákoutí naší rodné hrudi. Šílení bohové s novou silou u vašich bran...

423,00 Kč